Удружење винара Шумадије
  • Удружење винара Шумадије

О УДРУЖЕЊУ ВИНАРА ШУМАДИЈЕ


МИСИЈА УДРУЖЕЊА

Удружење се оснива ради остваривања циљева у области производње квалитетног вина са географским пореклом ознаке географског порекла "Шумадија"са својом подознаком.

ВИЗИЈА УДРУЖЕЊА

Наша је заједничка жеља да Шумадија постане значајна дестинација на винској мапи Европе,а вина ове регије препозната по свом изузетном и неоспорном квалитету.

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

1.Остваривање сарадње ради иѕвршења обавеза предвиђених Законом о вину и прописима донетим на основу тог Закона,а које се односе на успостављање и функционисање ознаке географског порекла вина,односно на производњу квалитетног вина са географским пореклом и с тим у вези израду и подношење Елабората о призводњи вина са географским пореклом"Шумадија" у циљу успостављања ове ознаке,признавања и њеног функционисања.


2.Унапређење призводње квалитетног вина са географским пореклом(квалитетно вино са географским пореклом и квалитетно врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом)што обухвата нарочито:


2.1сарадњу,размену искустава и координирање активности чланова у примени агротехничких и ампелотехничких мера,у подизању и одржавању винограда,као и пружање стручне помоћи у контроли квалитета и квантитета производње грожђа својих чланова,у очувању специфичности и карактеристика винограда и пејзажа ознаке "Шумадија"у складу са усвојеним Елаборатом о производњи квалитетног вина са географским пореклом.


2.2сарадњу,размену искустава,координисање активности чланова у примени енколошких поступака и енолошких средстава ради праћења и побољшања квалитета вина,производње квалитетног вина у складу са елаборатом,односно условима за вино са географском ознаком "ШУМАДИЈА",очување и истицање карактеристика и специфичности вина ознаке "Шумадија" као и пружање стручне помоћи у контроли квалитета производње вина својих чланова,у складу са усвојеним Елаборатом о производњи квалитетног вина са географским пореклом.


2.3Организовање саветовања,семинара и других облика остручавања својих чланова,како у производњи грожђа тако и у производњи вина са географским пореклом "ШУМАДИЈА".


Пратите нас!

  • facebook-udruzenje vinara sumadije
  • twitter-udruzenje vinara sumadije
  • you-tube-udruzenje vinara sumadije
  • google+-udruzenje vinara sumadije
  • linked-in-udruzenje vinara sumadije