Удружење винара Шумадије
  • Удружење винара Шумадије

ЗАШТО ДА ПОСТАНЕТЕ ЧЛАН ?

Удружење винара Шумадије остварује и следeће циљеве предвиђене статутом удружења:


Обезбеђује својим члановима

побољшање услова за продају и пласман вина са географским пореклом.Удружење помаже својим члановима кроз заједничке наступе на сајмовима,промоцију ознаке"Шумадија",као и кроз помоћ на дегустацијама и оцењивању вина са географским пореклом ознаке"Шумадија".


Организује стручна путовања

обиласке виноградских регија у другим земљама,ради стицања нових знања и искустава својих чланова у производњи грожђа и вина са географским пореклом.


Унапређује туристичку понуду

промовише ознаку географског порекла "Шумадија" на све могуће начине,развија винске путеве,а све кроз сарадњу са привредним друштвима и савезима из области туризма и угоститељства и локалном самоуправом.


Организује и спроводи све друге облике сарадње

за које чланови оцене да имају заједничке интересе,а нарочито:пружање стручне помоћи члановима у набавци опреме и средстава намењених за производњу грожђа и вина,у пројектовању и изградњи објеката за производњу вина,оснивање лабараторије за интерно испитивање квалитета и сензорно оцењивање шире,вина и других производа од грожђа,шире,кљука и вина из ове ознаке,којим се унапређује рад,пословање и финансирање рада Удружења,а тиме стварају услови да Удружење може да остварује горе наведене циљеве.


Приступница се налази овде


*Члан Удружења може бити искључиво пунолетно лице без обзира на држављанство.
*Члан Удружења мора прихватити Статут, правила и опште одредбе Удружења.

ЛИЧНИ ПОДАТЦИ:


Пратите нас!

  • facebook-удружење винара шумадије
  • twitter-удружење винара шумадије
  • you-tube-udruzenje vinara sumadije
  • google+-udruzenje vinara sumadije
  • linked-in-udruzenje vinara sumadije