шумадијски рејон


Простирање
Шумадијски рејон обухвата део брдовитих виноградарских терена Шумадије, од планине Рудник до реке Велика Морава.

Обухваћене општине
Шумадијски рејон обухвата територију у општинама Аранђеловац, Топола, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Рача, Лапово, Баточина, Крагујевац, и Кнић.

Површине под виноградима
На основу пољопривредног пописа из 2012. године у Шумадијском рејону има 1119,79ha винограда (око 1038,71ha родних винограда, односно 91,78%), од чега је 585,58ha са стоним сортама и 534,21ha са винским сортама.

Земљишни услови
Преовлађујући типови земљишта овог рејона су вертисол и еутрични камбисол, а заступљени су у мањој мери и лувисол и земљишта у лесивирању, хумофлувисол и семиглеј, флувисол и остала земљишта.

Географска ширина
Рејон се простире 44°32'од географске ширине на северу до 43°52' географске ширине на југу.

Надморска висина
Већи део рејона се простире на надморским висинама од 80 до 400m, али се предели где се простиру виногорја и где се налазе виногради углавном налазе на надморским висинама од 150 до 350m.

ВиногорјаШумадијски рејон има следећа виногорја:
Крњевачко;
Опленачко;
Рачанско;
Крагујевачко.

Крњевачко виногорје


Простирање
Крњевачко виногорје се налази на брежуљкастим падинама и косама западно од Велике Мораве, а северно од Смедеревске Паланке и Велике Плане.

Обухваћене општине
Крњевачко виногорје обухвата делове катастарских општина Влашки До, Лозовик, Милошевац, Крњево, Велико Орашје, Мала Плана, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка I, Глибовац I, Грчац Паланка и Грчаци, као икатастарске општине Голобок и Глибовац II.

Опленачко виногорје


Простирање
Опленачко виногорје се налази у централном делу Шумадије, на побрђу око Венчаца, Опленца и на источним падинама планине Рудник.

Обухваћене општине
Опленачко виногорје обухвата делове катастарских општина Буковик, Врбица, Орашац, Копљаре, Бања, Топола - село, Загорица, Рајковац, Клока, Наталинци, Жабаре, Горович, Трнава, Горње Јарушице, Светлић, Блазнава, Доња Шаторња, Горња Шаторња, Доња Трешњевица, Горња Трешњевица, Вукосавци, Босута, Јеловик, Брезовац, Липовац и Божурња, као и катастарске општине Аранђеловац, Топола - варошица, Шуме, Јунковац, Павловац, Пласковац, Овсиште и Винча.

Рачанско виногорје


Простирање
Рачанско виногорје се налази у побрђу с леве стране Велике Мораве, од Милошева на југу, до Велике Плане на северу.

Обухваћене општине
Рачанско виногорје обухвата делове катастарских општина Водице, Церовац, Мраморац, Башин, Сепци, Баничина, Стојачак, Велика Плана II, Велика Плана I, Старо Село, Ново Село I, Марковац, Лапово, Сипић, Доња Јарушица и Сараново, као и катастарске општине Вишевац, Радовање, Ракинац, Бошњане, Адровац, Рача, Поповић, Доња Рача, Мало Крчмаре, Војиновац, Велико Крчмаре, Вучић, Мирашевац, Борци и Ђурђево.

Крагујевачко виногорје


Простирање
Крагујевачко виногорје обухвата терене око града Крагујевца, подручје Груже западно од Крагујевца на југоисточним падинама Рудника и северним падинама Гледићских планина.

Обухваћене општине
Крагујевачко виногорје обухвата делове катастарских општина Страгари, Котража, Маслошево, Влакча, Чумић, Горње Јарушице, Ресник, Бадњевац, Милатовац, Цветојевац, Јовановац, , Корман, Ботуње, Никшић, Жировница, Доброводица,Баточина - село, Кијево, Брзан, Доње Комарице, Горње Комарице, Букуровац, Доња Сабанта, Горња Сабанта, Велике Пчелице, Трнбас, Баљковац, Вињиште, Драгобраћа, Голочело, Љубић, Липница, Кнић,Жуње, Гунцат, Бумбарево брдо, Драгушица, Опланић, Топоница, Бечевица, Борач, Брестовац, Коњуша, Бело Поље, Доња Црнућа, Прњавор, Каменица, Рамаћа и Угљаревац, као и катастарске општине Церовац, Прњавор, Јабучје,Маршић, Крагујевац I, Крагујевац II, Крагујевац III, Крагујевац IV, Поскурице, Опорница, Нови Милановац, Десимировац, Шљивовац, Лужнице, Мали Шењ, Пајазитово, Горње Грбице I,Горње Грбице II, Миронић, Доње Грбице, Кутлово, Прекопеча, Драча, Дивостин, Дреновац, Ђурисело, Вучковица, Рашковић, Брњица, Суморовац, Забојница, Дубрава, Гривац, Љуљаци, Баре, Кикојевац, Добрача, Кнежевац и Мала Врбица.

Североисточни део: Делови катастарских општина Баточина - село и Црни Као.


Пратите нас!

  • facebook-удружење винара шумадије
  • twitter-удружење винара шумадије
  • you-tube-udruzenje vinara sumadije
  • google+-udruzenje vinara sumadije
  • linked-in-udruzenje vinara sumadije